Ouderportaal

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs en passende opvang. Wij vinden dat kinderen niet buiten gesloten mogen worden en primair onderwijs en gewone opvang moeten kunnen volgen. Uit ervaring weten wij ook dat dit nu nog niet geheel te realiseren is. Wij hebben een zorgplicht. Ons IKC richt zich op het geven van basisondersteuning en in veel situaties op het geven van extra ondersteuning. Wij bekijken per aanmelding of wij voor dit kind het goede IKC zijn. Onze droom is dat we met alle IKC’s in de wijk gaan samenwerken opdat we een wijkgerichte aanpak kunnen realiseren. Dit zou op termijn een thuisnabij aanbod voor alle kinderen in de wijk moeten opleveren. Voorwaarde is dat de schoolbesturen hiervoor met elkaar moeten gaan samenwerken op basis van vertrouwen; alles in het belang van het kind.  De belangrijkste kenmerken van ons IKC zijn:

  • Ons IKC biedt diverse vormen van ondersteuning en niet alleen basisondersteuning
  • Ons IKC beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden (met name op gebied van spraak-taal)
  • Het IKC participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen