Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

IKC De Bavinck biedt peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) geopend op maandag t/m vrijdag, van 8.30 uur - 14.00 uur. Peuters bezoeken de peuteropvang 1 dag per week op een vaste dag. Peuters met een VVE indicatie komen drie dagen per week.

VVE-indicatie

Peuters met een VVE-indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor extra taal- en ontwikkelingsondersteuning. Zij bezoeken de peuteropvang op 3 dagen per week.


Doorgaande lijn

Vanuit de peuteropvang werken we aan een doorgaande lijn naar de basisschool. Een vaste dagindeling geeft structuur, veiligheid en herkenbaarheid voor de kinderen. Aan de hand van thema’s stimuleren we alle ontwikkelingsgebieden van peuters. We betrekken ouders bij de thema’s, zodat u thuis kunt oefenen met de woorden, liedjes en spelletjes.

De Dolfijnengroep

Op peutergroep De Dolfijnen krijgt uw kind de gelegenheid om samen te spelen met leeftijdgenootjes en kinderen uit de buurt om meer te ontdekken van de wereld om hen heen. Zo leert hij/zij onder andere om met andere kinderen om te gaan, samen te delen en voor zichzelf op te komen.

Al spelend leert uw kind ook vaardigheden die het straks nodig heeft op de basisschool, zoals luisteren, iets vertellen, zingen, bewegen en knutselen met diverse creatieve materialen. Het is voor kinderen belangrijk om zich veilig en geborgen te weten om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit dat gevoel durven ze de wereld te ontdekken, initiatieven te nemen en veel te ervaren.

Spelenderwijs leren is bij ons het uitgangspunt. Dit hebben we vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. U kunt dit plan bij ons inzien, vraag er gerust naar.

Onze peuterspeelgroep De Dolfijnen maakt onderdeel uit van IKC De Bavinck.  We werken samen om uw kind een optimale ontwikkeling te bieden. Dit blijkt o.a. uit de thema’s en feesten die we samen uitwerken. Daarnaast werken we gezamenlijk met de woordenschat methode LOGO 3000 en met het observatiesysteem van BOSOS. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek over opvoeden en onderwijs, zodat we één pedagogische aanpak kunnen hanteren.

Uw kind is een dag per week welkom. Het maximum aantal is 3, maar dit geldt alleen als uw kind in aanmerking komt voor VVE deelname (Voor en Vroegschoolse Educatie).

Uw kind komt hiervoor in aanmerking wanneer er sprake is van een vastgestelde (taal)achterstand. Onze groepen tellen maximaal zestien kinderen.

Wij werken met vaste gezichten op de groep. Bij inschrijving krijgen ouders een formulier mee waarin beschreven is wie de mentor is van hun kind. Bovendien staat in deze brief beschreven wat dit mentoraat inhoudt qua oudergesprekken en overdracht naar een medewerker van onderwijs.

Peuterlab

Stichting Aanzet organiseert bij IKC De Bavinck wekelijks het peuterlab. Alle ouders en grootouders zijn welkom om samen met hun (klein)kind een activiteit te doen. Informatie hierover vindt u op de Schoolpraat App en op onze Facebookpagina.

Openingstijden

De peuteropvang is dagelijks geopend van half 9 tot 14.00 uur. Peuters met een VVE-indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen 3 dagen.

De peuterspeelzaal is geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen.

GGD rapportage

De peuteropvang in IKC De Bavinck is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De laatste GGD rapportage is in te zien:

Inspectierapport Peuterspeelzaal 2024

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?