Ouderportaal

Het team

Het team

Op onze school werken bevoegde en bekwame medewerkers.  Alle medewerkers beschikken over een diploma dat past bij de functie. Als hier van afgeweken wordt dan is dit met toestemming van de bestuurder en de IKC Raad. Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de medewerkers verloopt via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam.  In de gesprekkencyclus bespreken we hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister en is tevens in het bezit van het certificaat IKC directeur. Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier.
Wij geloven in de kracht van specialisten. Leerkracht zijn van een jongste kleutergroep is o.i. een ander vak dan leerkracht zijn van een groep 3 of een groep 8.  Het doel is om elke medewerker te laten doorgroeien tot vakbekwaam in het eigen specialisme.

Ons IKC team bestaat uit:

 • 5 pedagogisch medewerkers voor de Dolfijnengroep (peuterspeelzaal) en de Buiten Schoolse Opvang (BSO);
 • 2 leerkrachtondersteuners;
 • 1 teamleider opvang;
 • 16 medewerkers onderwijs t.b.v. de groepen;                                        
 • 1 teamleider onderwijs;
 • 2 zorgcoördinatoren;
 • 2 leesspecialisten;
 • 1 rekenspecialist;
 • 1 logopediste;
 • 1 conciërge;
 • 1 administratief medewerker;
 • 1 IKC directeur

Als ZZP ‘er is er voor 1 dag een kinderfysiotherapeut en voor 3 dagen een logopediste aan ons IKC verbonden.
Op woensdagmiddag is een kindercoach aan ons kindcentrum verbonden.