Ouderportaal

Groen en gezond

Groen en gezond

Profielkeuze

We vinden het als school aan de rand van de binnenstad van Vlaardingen belangrijk dat kinderen voldoende kunnen bewegen. Bewegen in spelverband maar ook ontdekkend bewegen binnen het groen wat de natuur ons te bieden heeft.
Uit onderzoek is gebleken dat sport en bewegen een (grote) positieve invloed heeft
op het gedrag en prestatievermogen van kinderen.

Wij gaan ook dit schooljaar de uitdaging aan om ons verder te ontwikkelen tot een gezonde school met een gezond schoolplein, zodat we ons profiel Groen en Gezond steeds meer binnen en buiten het gebouw kunnen uitdragen. Een Gezond Schoolplein geeft de kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert bewegen en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij als volwassenen dienen het goede voorbeeld te geven. Op ons schoolplein en in onze tuin is het verboden om te roken ! Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school. Dit betekent dat de eetmomenten er zo uitzien:

Ochtendpauze
Op dinsdag, woensdag en donderdag eten we groente of fruit in de ochtendpauze.
Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat
schoolfruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen.

Traktaties
Wij zetten leerlingen die jarig zijn in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij
met een traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties
die niet te groot, lekker en toch gezond zijn.

Andere eetmomenten
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat
lekker, gezellig en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort
dagen het streven dat kinderen geen snoep en frisdrank meenemen. Natuurlijk zorgt de
school dan weleens voor een ijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen,
is af en toe samen genieten van een minder gezonde traktatie geen probleem.

Sinds 1 mei 2018 hebben wij het Gezonde School vignet, inclusief deelcertificaat Natuur en milieu.

Gezonde School

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. 

De Gezonde School-pijlers

  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.


Helene Sellis, leerkracht van de Berengroep, is de stuwende kracht achter ons profiel Groen&Gezond, en de Gezonde school.

Als u vragen of suggesties heeft dan is het fijn als u haar zelf benadert. Meedenkers zijn altijd welkom!

Voedingsbeleid

Wij hebben ons voedingsbeleid vastgelegd in een document.