Ouderportaal

Leerplicht

Leerplicht

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Daarom is het belangrijk dat uw kind alle lessen volgt op ons IKC. De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft daarom in de Leerplichtwet 1969 vastgelegd, dat ieder kind naar school moet.

Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een of meerdere dagen thuis wilt houden. Voor dit z.g. “Extra Verlof” zijn regels en voorschriften opgesteld. Deze vindt u genoteerd op het aanvraagformulier voor verlof, bij de groepsmedewerker te verkrijgen of te downloaden vanaf de site van de school. U kunt dan op voorhand bepalen of u wel of niet in aanmerking komt voor verlof. De aanvragen voor verlof moeten twee maanden van tevoren worden ingediend.


De verlofregeling van 4- en 5 jarigen.

Wanneer uw kind vier jaar wordt mag het naar school. In de weken voor de vierde verjaardag mag het kind 4 dagdelen op school komen wennen, afgesproken in overleg met de groepsmedewerker.

Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig wat betekent dat uw kind iedere dag naar school gaat. Binnen deze leerplicht bestaat de mogelijkheid om kinderen van 5 tot 6 jaar enkele uren per week, met medeweten van de medewerker, vrij te geven.

Meer informatie vindt u op www.rblmvs.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Regionaal Bureau Leerplicht via telefoonnummer (010) 593 1555. U kunt ook een e-mail sturen naar info@rblmvs.nl.