Ouderportaal

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds

De middelen in het Schoolfonds worden gebruikt om allerlei zaken te bekostigen die niet voor vergoeding door het Rijk in aanmerking komen, bijv. viering en versiering rond Sinterklaas en Kerst, kosten voor projecten, Kinderboekenweekactiviteiten, traktaties en andere kosten voor diverse festiviteiten en verder vele kleine en grotere uitgaven die direct en indirect verband houden met schoolactiviteiten. Jaarlijks wordt er een schoolfondsbegroting opgesteld en volgt ook een financieel verslag t.b.v. de IKC raad.

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een verzoek tot betaling van de (vrijwillige) bijdrage aan het schoolfonds. Gespreide betaling is mogelijk. Het bedrag bedraagt per kind per jaar € 34,-. U kunt dit overmaken naar bankrekening NL27  RABO 0365655619 onder vermelding van de naam van uw kind.

Deze ouderbijdrage is vrijwillig!


Ouderbijdrage voor de schoolreis/ De Bavinckdag

Het doel van de schoolreis/ de Bavinckdag wordt per schooljaar vastgesteld door de werkgroep, waarna het te betalen bedrag aan de ouders bekend gemaakt wordt. Deze bijdrage zal apart moeten worden betaald. Mocht het voor u niet lukken om dit bedrag te betalen dan is dit geen probleem. Uw kind kan natuurlijk gewoon mee met schoolreis!