Ouderportaal

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat het IKC en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de medewerkers zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Wij streven naar een waarde(n)volle samenwerking, waarbij we uitgaan van de volgende drie kernwaarden:

  • We zijn gelijkwaardig.
  • We zijn samen verantwoordelijk.                                                              
  • We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar


De belangrijkste kenmerken  zijn:

  • Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
  • Medewerkers stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
  • Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
  • Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
  • Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
  • Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind