Ouderportaal

Activiteiten Commissie

Activiteiten Commissie

De activiteitencommissie zet zich in voor allerlei activiteiten in en rondom het IKC, zoals het thema bij Sinterklaas of Kerst, de kinderboekenweek of de praktische hulp bij de schoolfotograaf. Daarnaast zorgt de activiteitencommissie dat het IKC per thema gezellig aangekleed is. Zonder de activiteitencommissie en hulp van ouders zouden tal van activiteiten niet mogelijk zijn. Jaarlijks wordt er voor de activiteitencommissie een begroting opgesteld. Het budget, ten behoeve van de verschillende activiteiten, is in hoofdzaak afkomstig uit de vrijwillige ouderbijdrage. 

Voor de uitvoerende werkzaamheden doet de activiteitencommissie een beroep op hulp van ouders. De oproep hiervoor verschijnt in de nieuwsbrief of via de SchoolpraatApp. Zo zijn er bijvoorbeeld voor activiteiten als het zomerfeest, de sportdagen en de sporttoernooien veel hulpouders nodig. Vele handen maken licht werk, maar betrokken zijn bij de activiteiten op het IKC is ook in het belang van uw kind.

De activiteitencommissie kan altijd versterking gebruiken. Wanneer u meer informatie wilt of zich wilt aanmelden voor de activiteitencommissie, dan kunt u zich wenden tot één van de leden.