Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie

Op IKC De Bavinck werken enthousiaste, betrokken en professionele medewerkers. We gaan uit van het principe dat competente medewerkers zorgen voor goed onderwijs en goede opvang, waarbij ieder kind uniek mag zijn en zijn talenten en vaardigheden kan ontwikkelen. Onze missie is werken aan de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, waarbij we het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van de leerlingen vergroten, op een IKC waar kinderen zich veilig en competent voelen.
Wij werken vanuit het gedachtegoed van John Hattie en willen leren zichtbaar maken voor kinderen d.m.v. formatieve assessments, waarbij we samen met de kinderen leerdoelen opstellen en zichtbaar maken welke succescriteria hierbij horen. Wij denken vanuit individuele groei en onze ambitie is om elk kind minimaal één jaar leerwinst te laten doormaken in één schooljaar.
 

Ieder kind is uniek en heeft talenten

Het opdoen van de benodigde kennis, houding en vaardigheden, staat bij ons hoog in het vaandel. Niet de kennis maar het kind staat daarbij centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn gelijkwaardig. Onze vorm van onderwijs biedt kinderen kansen om actief lerend, zelfsturend en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders, die een gevoel van veiligheid geven, ervaart het kind de vrijheid om zelfstandig, onderzoekend en actief, uitdagingen aan te gaan.