Ouderportaal

Identiteit

Identiteit

De Bavinck is een open Christelijk IKC, waar alle kinderen welkom zijn en waar aandacht is voor de ander. Wij werken vanuit een Christelijke levensvisie met als uitgangspunten: respect, openheid, gastvrijheid en acceptatie. Een ieder die onze christelijke waarden en normen respecteert is welkom. Onze Christelijke identiteit houdt ook in dat we met elkaar samenwerken. Dit is binnen de groep maar ook met schoolreisjes, met gemengde gymnastieklessen en met een schoolkamp bij de start in groep 8 waar we drie nachten verblijven.

Het vertellen van bijbelverhalen en spiegelverhalen is een onderdeel van onze visie. We willen kinderen bewust maken van elkaar en hen leren naar de ander om te kijken. Respect staat daarbij centraal: Iedereen mag zijn wie hij/zij is. Dat betekent dat je de ander in zijn waarde laat, er een goede en veilige sfeer is tussen de kinderen onderling en dat medewerkers, ouders en leerlingen op basis van een goede relatie samenwerken. Een waarde(n)volle samenwerking!

Dit wordt zichtbaar in:

  • openheid; dat betekent voor ons dat kinderen en ouders altijd terecht kunnen voor een gesprek;
  • aandacht voor het groepsproces;
  • kinderen bewust maken van hun eigen gedrag;                                                               
  • samen leren, plezier beleven en gezamenlijk vieren;
  • gastvrij zijn naar de buurt en hier ook zichtbaar voor willen zijn