Ouderportaal

Basisschool met historie

Basisschool met historie

In 1950 werd aan de Burgemeester Pruissingel een zgn. Finse school geplaatst. Deze lagere school bestond uit 6 klaslokalen.

In 1978 werd een fusie tot stand gebracht met de naastgelegen Da Costaschool. Na de fusie waren twee gebouwen in gebruik voor het lager onderwijs: het stenen gebouw van de voormalige Da Costaschool en het houten gebouw van de Dr.H.Bavinckschool. Na een felle uitslaande brand in november 1981 werd het houten gebouw bijna volledig in de as gelegd en verhuisden de leerlingen naar het stenen gebouw. Het totale complex werd daarna grondig gerenoveerd en op 3 januari 1983 opnieuw in gebruik genomen. Ook de Dr.H.Bavinck kleuterschool, tot dan gevestigd aan de Groen van Prinstererstraat, werd in het vernieuwde gebouw ondergebracht.

Het vorige schoolgebouw was een typisch voorbeeld van bouw in de jaren twintig van de vorige eeuw: een bakstenen gebouw met een schuin oplopend pannendak en markante kleine ramen. Het eerste deel, waarvan de ingang aan de Da Costastraat ligt, kwam in de jaren twintig tot stand. Het tweede deel, de voormalige Da Costaschool, met haar ingang aan de Burg. Pruissingel werd in de vijftiger jaren aan het bestaande gebouw gebouwd.  

Doordat het gebouw niet meer voldeed aan de huidige eisen m.b.t. onderwijsvernieuwingen en binnenklimaat is besloten een nieuw schoolgebouw te plaatsen. 25 juni 2014 werd het nieuwe gebouw opgeleverd.