Ouderportaal

Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken

Zichtbaar lesgeven en leren; gedachtegoed vanuit John Hattie
 
“Zichtbaar lesgeven en leren vindt plaats als leren het duidelijke en transparante doel is,
als het voldoende uitdagend is en als leraar  en leerling beiden (en ieder op hun eigen manier)
proberen uit te vinden of en in welke mate het uitdagende doel is bereikt.
Zichtbaar lesgeven en leren vindt plaats als er een bewuste procedure is die gericht is op het beheersen van het gestelde doel, als feedback gegeven en gezocht wordt, en actieve, gedreven en betrokken mensen (leraren, leerlingen, klasgenoten) samenwerken in het leerproces.
Het gaat om leraren die door de ogen van leerlingen naar leren kijken en leerlingen die lesgeven zien als de sleutel voor hun voortdurende leren. Een opmerkelijk gegeven is dat het meeste effect op het
verbeteren van het leervermogen van leerlingen wordt verkregen als leraren leren van
hun manier van lesgeven, en leerlingen zichzelf onderwijzen. Als leerlingen hun eigen
leermeester worden, gebruiken zij de zelfregulerende eigenschappen die voor het leren
zeer gewenst zijn: ze controleren, evalueren, testen en onderwijzen zichzelf. Dat laat
zien dat zichtbaar lesgeven en leren voor leraren en leerlingen het verschil maakt.
 
Een belangrijke voorwaarde is dat leraren kritisch naar hun rol kijken. Leraren moeten
de juiste mentale instelling hebben over hun rol. En het meest kritisch is dat zij een
denkkader bezitten waarin zij zichzelf voortdurend afvragen wat hun invloed is op het
leren van hun leerlingen.
Leraren hebben op bewijs gebaseerde werkwijzen nodig om deze evaluatiegegevens
boven tafel te krijgen en hun overtuigingen over evaluaties te veranderen en te ondersteunen.
Deze overtuigingen gaan over wat elke leerling kan doen als gevolg van de
acties van de leraar en hoe elke andere bron (vooral klasgenoten) gebruikt kan worden
om leerlingen van hun huidige niveau op een efficiënte en effectieve manier te brengen
naar het niveau dat de leraar nodig vindt. Het is belangrijk wat leraren doen, maar het
belangrijkste is de juiste mentale instelling over de invloed die zij hebben. Een goede
mentale instelling gecombineerd met de juiste werkwijze zorgen samen voor een positief effect op het leren”.
 
Onze overtuigingen:
 
Overtuiging 1.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze fundamentele taak is het effect van onze manier van lesgeven te evalueren aan de hand van het leren en de vorderingen van de leerlingen.
Overtuiging 2.
Wij vinden dat de successen en tegenvallers bij het leren van de leerlingen voortkomen
uit wat wij als leraren of leiders deden of niet deden … Wij zijn de veranderaars!
Overtuiging 3.
Wij willen het meer hebben over het leren dan over het onderwijzen.
Overtuiging 4.
Wij zien toetsuitslagen en andere metingen als feedback over de impact die wij hebben.
Overtuiging 5.
Wij zijn vooral in dialoog, niet zozeer in monoloog.
Overtuiging 6.
Wij houden van uitdaging en geven het niet op ‘ons best te doen’.
Overtuiging 7.
Wij zijn ervan overtuigd dat het onze rol is om positieve relaties te ontwikkelen binnen
de groep en binnen het medewerkersteam.
Overtuiging 8.
Wij vinden het van grote meerwaarde dat ouder(s)/verzorger(s)met ons samenwerken in de ontwikkeling van hun kind.