Ouderportaal

Corona en vervangingen

Corona en vervangingen

Beste kinderen,ouder(s)/verzorger(s)

Juf Helene en meester Patrick zijn herstellende van Corona. Dit heeft zijn tijd nodig.
Meester Ed werkt voorlopig niet omdat hij in een kwetsbare doelgroep zit m.b.t. Corona.
Externe vervangers zijn er nauwelijks of vragen belachelijk veel geld in verhouding tot de kwaliteit die ze leveren. Wij hebben de kwaliteit in huis en ik vind het belangrijk om u allen mee te nemen in waar wij en u mee te dealen hebben.
Bijna dagelijks gaat de telefoonom kwart voor 7. Dit betekent dat iemand zich meldt om te laten testen. Vaak kan dit al voor schooltijd omdat we hierin samenwerken met IKC Het Palet. Leerkrachten, hun kinderen of hun partner krijgen hier een sneltest. Wanneer allen negatief zijn getest kan de meester of juf komen werken. Is dit positief dan gaan zij quarantaine en krijg u op de groepsapp een bericht voor thuisonderwijs.
Vorige week waren er vanwege testen of besmettingen 4 groepen een (gedeelte) van de week thuis. Hier zijn alleen maar verliezers. Kinderen, ouders en medewerkers zijn voortdurend uit hun ritme en structuur. Wij hebben veel begrip voor iedereen die het water aan de lippen staat. Daarnaast moeten wij werken in vaste cohorten. Daardoor kunnen we op een dag niet zomaar verschillende mensen voor een groep zetten. Soms breekt nood ook de wet. Als een leerkracht even wat later is vanwege een test dan neemt een MT lid of een leerkrachtondersteuner even de groep over.
Voor de komende tijd zijn meester Patrick en juf Helene herstellende. Juf Lilian is aan het opbouwen. Juf Roos werkt weer helemaal maar moet daarin wel worden beschermd!
Om alles aan elkaar te puzzelen is het volgende bedacht:
Juf Corine werkt fulltime, waardoor juf Anne Myrthe voor de Leeuwengroep kan;
Juf Cynthia werkt fulltime, waardoor juf Lilian kan opbouwen in uren;
Juf Marissa werkt een dag extra zodat juf Lilian kan opbouwen;
Juf Jesse werkt 4 dagen bij de Giraffen. Daardoor komt juf Tineke om met kleine groepjes kinderen te werken vanuit ons schoolarrangement;
Meester Cees gaat m.i.v. 29 maart fulltime werken.
Juf Maaike gaat m.i.v. volgende week een extra dag werken. Zij vervangt twee dagen meester Patrick in groep 7. Diverse IB zaken probeert ze op andere dagen te doen;
Juf Wendy doet tijdelijk minder teamleider taken en vervangt meester Patrick op woensdag in groep 7.Ook zij werkt nu fulltime!
M2 dubbele leerkracht werkt met vaste groepjes op maandag en donderdag. Dit zijn juf Marijke en juf Mellanie, twee oud collega's van mij. Zij proberen opgelopen vertraging bij kinderen in te lopen. Ditzelfde doet juf Wendy op maandag met kinderen uit groep 3 en groep 8. Juf Tineke en juf Cynthia doen dit ook op diverse momenten.
Alle medewerkers van onderwijs en opvang zetten een tandje bij.
Geweldig om dit met elkaar op deze manier vorm te geven.

Wij missen het contact met u als ouders. Af en toe een praatje buiten maar veelal blijven we op afstand. Ouders in beeld weken, infoavonden, voortgangsgesprekken, vieringen en sportdagen met hulpouders; het wordt door u en door ons gemist.
Wij kijken uit naar het moment dat we weer wat meer mogen.
Wij kijken uit naar een spetterend zomerfeest in de laatste schoolweek!

Warme groet, namens alle medewerkers,
Anita van Dam