Ouderportaal

Surprises maandag 4 dec. inleveren

Surprises maandag 4 dec. inleveren

Aan de ouders/verzorgers en kinderen van groep 5 t/m 8.


Er is een fout geslopen in de brief rondom de surprises..


De surprises moeten maandag 4 december, tussen 14.00-15.00 uur, worden ingeleverd in plaats van vrijdag 1 december!