Ouderportaal

Yoghurt

Yoghurt

Deze week is er yoghurt voor de kinderen die dit willen. Graag een beker en lepel meegeven indien uw kind dit bij de lunch graag eet.