Ouderportaal

Informatie avond

Informatie avond

Dinsdagavond 20 september is er een informatieavond in het gehele IKC.

In iedere groep zal er uitleg gegeven worden over de leerinhoud van het komende schooljaar en worden specifieke zaken die voor de groep van toepassing zijn besproken.
Om alle ouders zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om de groep van meerdere kinderen te bezoeken, worden er twee rondes gehouden. De inhoud is iedere ronde hetzelfde, u kiest zelf het tijdstip dat u aansluit.

Tussen de twee rondes kunt u de BSO medewerkers spreken en een presentatie over het aanbod van de BSO bekijken.
Ronde 1: 19.00-19.30 uur
Pauze / BSO 19.30-19.45 uur
Ronde 2: 19.45-20.15 uur