Ouderportaal

Vacature voor de centrumscholen Vlaardingen

Vacature voor de centrumscholen Vlaardingen

Goedemorgen

Binnen de wijk centrum in Vlaardingen wordt intensief samengewerkt. Elke 7 weken komen we bij elkaar om gezamenlijke onderwerpen met elkaar door te spreken.
Vanuit de gemeente hebben we subsidie ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze subsidie zetten we in voor een wijgerichte talentklas voor kinderen uit groep 7/8 die vooral talent hebben voor praktisch leren. Zij gaan naar bedrijven en doen ervaring op. Dit is onder schooltijd en de kinderen worden in overleg met de zorg coordinator en de ouders hiervoor uitgenodigd.

We hebben een leerkracht gevonden die dit naast de huidige medewerker van IKC van Kampen gaat doen. We zoeken nog een pedagogisch medewerker in de ondersteuning:

Zie deze link:
Ondersteuner Talentklas wijkcentrum Vlaardingen


Un1ek<https://un1ek.nl/ondersteuner-talentklas-wijkcentrum-vlaardingen>Wat verwachten wij van jou? De Talentklas is een initiatief van alle scholen in wijkcentrum van Vlaardingen. De Talentklas bestaat uit een kleine groep leerlingen uit leerjaar 7 en/of 8 die 1 maal in de week een dag meer praktijkgericht leren i.p.v. theoretisch gericht.


Van harte aanbevolen!
Warme groet,
Anita van Dam