Ouderportaal

Start 22 augustus 2022

Start 22 augustus 2022

Aan de ouder(s)/verzorger(s)
Na 6 weken van prachtig, zomers weer en hoge temperaturen gaan we elkaar maandag de 22ste weer zien. Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad.
Even een paar praktische zaken: • Juf Raissa heeft aangegeven per 1-11 bij een andere kinderopvangorganisatie te gaan werken. Tot die tijd werkt ze nog op de Bavinck. Om niet teveel wisselingen te hebben is er voor gekozen om juf Mellany direct op dinsdag groep 6 te laten doen totdat juf Lynn is afgestudeerd (= eindscriptie). Omdat juf Lynn momenteel herstellende is van een longontsteking, start juf Mellany maandag in groep 6.
  Juf Raissa zou ook in groep 5, naast meester Lennart staan. Dit is om de week en dit wordt komend jaar gedaan door juf Wendy. Juf Raissa zal tot 1-11 naast haar BSO taken als leerkrachtondersteuner werkzaam zijn voor 2 dagen per week met vooral de oudere kinderen;

 • Juf Richelle zal dit jaar haar eindstage bij ons doen in groep 3. Ze werkt tot aan het verlof van juf Anne Myrthe op donderdag en vrijdag.Daarna ook op woensdag. Juf Jolanda heeft groep 3 op maandag en dinsdag. Welkom Richelle!

 • Bij de BSO nemen juf Lois en juf Evi eind augustus afscheid vanwege verhuizing of studie. We hebben inmiddels een advertentie geplaatst voor nieuwe medewerkers. We proberen ook via Studyworks studenten in te huren. Ik hoop dat we alle drie de BSO groepen open kunnen houden!
  Juf Lois en juf Evi, bedankt voor al jullie goede werk en zorg aan de kinderen en wij wensen jullie al het goede!

 • De lokalen zijn als volgt ingedeeld: groep 3,5,7/8 en 8 via de galerij aan de pleinzijde;
  Groepen 4, 6 en 7 via de galerij aan de tuinzijde;

 • De Olifanten mogen maandag even het lokaal worden ingebracht. Vanaf dinsdag graag zoveel mogelijk de kinderen zelfstandig via hun deur aan het grote plein naar binnen laten gaan. Als we kinderen dit aanleren, dan kunnen ze in rap tempo zelf hun jas ophangen en hun spullen in de drinkbakken doen.

 • De Giraffen en de Beren gaan zelfstandig via het kleuterplein hun lokaal in. Giraffen via de middelste deur en Beren via de linker deur;

 • Groep 3 mag maandag ook even door de ouder in het lokaal worden gebracht.
  Voor het eerst via de galerij kan best wat spannend zijn. Vanaf dinsdag graag ook zelfstandig;

 • Alle gymnastieklessen worden vanaf dit jaar verzorgd door een voor ons goede bekende: meester Sandro.Meester Sandro is nu in dienst van SIKO, een andere onderwijsstichting, en hij wordt door ons ingehuurd voor de gymlessen groep 1-8.
  Welkom Sandro!!

 • Woensdag zijn de startgesprekken en zijn de kinderen van groep 1-8 vrij. Wij verwachten dat alle ouders zich via de gesprekkenplanner hebben opgegeven.
  De gesprekkenplanner staat open in de schoolpraatapp.

  Wij hopen op een gezond en goed jaar waarbij we na drie jaar Corona, nu toch echt wel uitgaan van een jaar waarin we u als ouders weer binnen mogen ontvangen voor een informatieavond, een ouders in beeld week, een inloopavond n.a.v. een IKC project.
  Ik hoop ook op een jaar waarin we weinig/geen uitval van medewerkers hebben.
  Het medewerkers tekort in onderwijs en opvang is enorm. Dit geldt helaas in veel sectoren. We proberen dit altijd op te lossen maar dat uw kind ook thuisonderwijs zal krijgen is niet ondenkbaar. We zullen de komende week daarom aan alle kinderen hun gebruikersnaam en wachtwoord voor de zekerheid meegeven.

  Namens het IKC team,
  Warme groet,
  Anita van Dam