Ouderportaal

Toelichting verdeling kleuters 2022-2023

Toelichting verdeling kleuters 2022-2023

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de kleuters,


Omdat de informatie over de de totstandkoming van de groepsindeling in de brief van afgelopen donderdag ontbrak, hierbij alsnog een uitleg.
De Bavinck werkt al sinds jaar en dag met een instroomgroep en twee groepen 1/2.
Elke ouder heeft dit enige tijd geleden bij de rondleiding en inschrijving op deze manier te zien en uitgelegd gekregen. De leerkrachten zijn dan ook al jarenlang gewend op deze manier het onderwijs vorm te geven.


Dit schooljaar, 2021-2022, is er gekozen om een instroomgroep, een enkele groep 1, en een enkele groep 2 te vormen. Omstandigheden hebben ertoe geleid deze keuze te maken, waarbij het belangrijkste punt was dat we de kinderen i.v.m. een tijdelijke vierde groep in schooljaar 2020-2021, niet weer van leerkracht en klasgenootjes wilden laten wisselen. Evenals toen hebben we ook komend schooljaar een enorme aangroei van nieuwe kleuters, waardoor we in januari 2023 een 4e kleutergroep moeten starten.


Komend schooljaar is er één groep 3 van ongeveer 22 kinderen.
Het aantal groep 2 kinderen is komend schooljaar groot: 42.
Dit maakt dat we weer terug gaan naar hoe we het andere jaren deden: twee groepen 1/2 en een instroomgroep.


De Giraffen én Beren groep bestaan beiden uit 21 groep 2 kinderen en 6 of 7 ‘oudste’ groep 1 kinderen.
De instroomgroep, de Olifanten, bestaat uit kinderen van net vier jaar oud.
De groep die halverwege het schooljaar gestart wordt, bestaat ook uit kinderen van net vier jaar oud.
Dit betekent dat de Giraffen en Berengroep het gehele schooljaar qua samenstelling blijft zoals hij nu op papier staat.


Hoe zijn de Giraffen en Beren groep tot stand gekomen?
Uitgangspunt bij het vormen van de groepen is twee zo gelijkwaardig mogelijke groepen te creëren.
Waarmee is rekening gehouden bij het verdelen van de kinderen over de groepen?  • vriendjes en vriendinnetjes

  • gedrag

  • onderwijsbehoefte: wat heeft het kind nodig om tot leren te komen?


De kans is groot dat er in schooljaar 2023-2024 twee groepen 3 gevormd worden. Het kan zijn dat de kinderen dan nogmaals wisselen van groepssamenstelling.


Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond. Hierin zullen wij dieper ingaan op het aanbod aan de groepen 1 en 2 en de vormgeving van ons onderwijs in de kleutergroepen. We hopen u dan te zien!


Vriendelijke groet,


Anita van Dam