Ouderportaal

Beslisboom van 24-03-2022

Beslisboom van 24-03-2022

Op de website staat de nieuwste beslisboom inzake het Coronavirus:
https://ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/Beslisboom%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK%20AJN%20RIVM_%20250222.pdf


Elke leerling heeft twee zelftesten meegekregen.

Vriendelijke groet,
Anita van Dam