Ouderportaal

Gebruik telefoontjes/smartwatches

Gebruik telefoontjes/smartwatches

Aan de ouder(s)/verzorger(s)


Wij krijgen vragen over gebruik van telefoontjes en smartwatches.
Als kinderen dit mee naar school nemen dan moeten deze onder schooltijd uit staan. Het kan niet zo zijn dat kinderen tussendoor gaan appen, geappt of gebeld worden.
Dit geldt ook bij de BSO; we trekken hier één lijn in. Kinderen weten dat ze de eerste keer bij overtreding van deze regel een waarschuwing krijgen maar dat bij herhaling het divice wordt ingenomen en dat ze dit de volgende dag bij de medewerker weer kunnen ophalen.

Met vriendelijke groet,
Anita van Dam