Ouderportaal

We gaan weer open!

We gaan weer open!

Aan de ouder(s)/verzorger(s)


Maandag 10 januari gaan we gelukkig weer open voor alle groepen van opvang en onderwijs!
Op de website vindt u een brief van onze bestuurder, Niek Barendregt en een overzicht van de Coronaregels voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs.
Nog even wat zaken op een rijtje:
Op de locatie gelden de maatregelen van vóór de lockdown:

 • Externen in het kader van zorg voor leerlingen zijn welkom

 • Ouders wordt streng verzocht om de locaties niet binnen te komen

 • Rondleidingen aan ouders mogen na schooltijd plaats vinden als er geen kinderen aanwezig zijn of in de kinderopvang op rustige momenten, i.c.m. een mondkapje, 1.5 meter afstand en 1 op 1.

 • Ouderactiviteiten voor groepen ouders kunnen niet fysiek plaatsvinden

 • Incidentele activiteiten (zoals bijvoorbeeld gastlessen) van externen kunnen niet plaatsvinden

 • Externen die ingezet worden die ten behoeve van de continuïteit van het primaire proces worden ingezet kunnen WEL doorgaan ( logopedie/fysiotherapie, schoolmaatschappelijke werk, ambualante begeleiders, leesspecialist)

 • Stagiaires zijn van harte welkom en mogen gewoon ingezet worden

 • Alle medewerkers dragen in de gangen een mondkapje, ook in de afwezigheid van kinderen

 • Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen

 • Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om zich minimaal twee keer per week te testen middels een zelftest. Deze testen worden wekelijks aan de kinderen meegegeven.

 • Bij meer dan twee besmettingen in korte tijd op een groep of klas, geldt het advies dat de groep of klas in quarantaine gaat. Dit quarantaine-advies geldt ook voor alle pedagogisch professionals en leerkrachten die op deze groep werken en in contact zijn geweest met de positief geteste personen.


Linkjes naar de brief en het overzicht van de diverse regels:


https://ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/Brief%20ouders%20-%20heropening%20locaties%2010%20jan%202022.pdf


https://ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/220103-opening-po-vo-10-jan.pdf


Ik hoop alle kinderen weer te begroeten as. maandag!


Warme groet,
Anita van Dam