Ouderportaal

Brief en aanmeld-link noodopvang kerstvakantie

Brief en aanmeld-link noodopvang kerstvakantie

Aan de ouder(s)/verzorger(s)


Als u gebruik wilt/mag maken van de vakantie-noodopvang dan is onderstaande brief van belang:


https://ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/Brief%20ouders%20-%2021%20dec%202021.pdf


Vriendelijke groet,
Anita van Dam