Ouderportaal

School en BSO sluiting 20-24 december

School en BSO sluiting 20-24 december

Aan de ouder(s)/verzorger(s)

De scholen en de BSO's sluiten de komende week.Maandag t/m vrijdag zijn de kinderen van groep 1-8 vrij! De Peuteropvanggroep is wel aanwezig!
We bieden uiteraard wel noodopvang.
In de brief leest u of uw kinderen hiervoor in aanmerking komen en hoe u zich hiervoor moet aanmelden.https://ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/Brief%20ouders%20-%20noodopvang%20locaties.pdf


Ik wens u allen wederom veel sterkte toe met het regelen van werk en de verzorging van thuisblijvende kinderen.
Warme groet,


Anita van Dam