Ouderportaal

Corona regels

Corona regels

Beste ouder(s)/verzorger(s)


Het beleid t.a.v. Corana is wat aangescherpt.
De nieuwe regels staan op onze website:
https://www.ikcdebavinck.nl/files/files/bavinck/Corona%20regels%20dd%2015-11-2021.pdf


Momenteel zijn kinderen de grootste oorzaak van de besmettingen. Dit is logisch, want zij zijn niet gevaccineerd.
Laten we ons goed aan de regels houden!
Als uw kind Corona gerelateerde klachten heeft zoals verkouden, keelpijn, hoofdpijn, dan graag uit voorzorg thuishouden. Momenteel gaat ook een maag-darmvirus rond. Ook hiervoor geldt: thuis blijven.
Wij zullen wat strenger zijn als kinderen, zonder vooraf overleg met de medewerker, toch met bovenstaande klachten naar ons kindcentrum worden gebracht.U zult dan worden gebeld om uw kind op te komen halen.
Wij hebben de veiligheid te garanderen voor kinderen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid!

Vriendelijke groet,
Anita van Dam