Ouderportaal

Personeelstekort BSO personeel

Personeelstekort BSO personeel

Aan de ouder(s)/verzorger(s)


Ook op De Bavinck is het dagelijks een grote puzzel om de BSO groepen draaiende te houden. We hebben te maken met vacatures en met uitval door ziekte.
Deze week hebben we het rooster rond, als er niemand meer uitvalt...
We draaien met meer kinderen op de groep, met stagiaires en met extra inzet huidig personeel.
Als u geen opvang hoeft af te nemen dan wil ik u vragen dit z.s.m. door te geven aan Angela. De groepen zijn nl. echt een beetje te groot! Dus graag geen opvang afnemen als het niet echt hoeft.

Vriendelijke groet,
Anita van Dam