Ouderportaal

Schoolmelk gestart

Schoolmelk gestart

Vandaag is er gestart met het project schoolzuivel.

Op dinsdag, woensdag en donderdag schenken wij aan de kinderen die dit willen bij de lunch een beker melk of karnemelk.
Graag op deze dagen een lege beker van huis meegeven!