Ouderportaal

Ouderbijdrage 2020-2021

Ouderbijdrage 2020-2021

Ouderbijdrage voor Schoolfonds.De middelen in het Schoolfonds worden gebruikt om allerlei zaken te bekostigen die niet voor vergoeding door het Rijk in aanmerking komen, bijv. viering, cadeaus, en versiering rond Sinterklaas en Kerst, excursies, kosten voor projecten, Kinderboekenweekactiviteiten, limonade, traktaties en andere kosten voor diverse festiviteiten en verder vele kleine en grotere uitgaven die direct en indirect verband houden met schoolactiviteiten.
Jaarlijks wordt er een schoolfondsbegroting opgesteld en volgt ook een financieel verslag t.b.v. de IKC Raad. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een verzoek tot betaling. Uw (vrijwillige) bijdrage aan het schoolfonds stellen wij zeer op prijs. Gespreide betaling is mogelijk. Het bedrag bedraagt per kind per jaar € 34,-


Graag medio september overmaken op :

NL27RABO 0365655619


met de vermelding van de naam van uw zoon of dochter en de groep.