Ouderportaal

Ventilatie eisen vanuit de overheid

Ventilatie eisen vanuit de overheid

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Naar aanleiding van vele vragen rondom de ventilatie op scholen is er een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Vanuit dit coördinatieteam hebben alle scholen de opdracht gekregen een check te doen op de ventilatie eisen.


Direct na de zomervakantie hebben wij richtlijnen opgesteld voor onze locaties over de ventilatie:


Maak geen gebruik van losse airco’s of ventilatoren.  1. Zet altijd in alle ruimtes een raam open.

  2. Zet als de groepen de lokalen verlaten hebben alle ramen en deuren tegenover elkaar open om te luchten.

  3. Verdeel de groepen, als het mogelijk is, over meerdere ruimtes, zodat er kleinere groepen per ruimte zijn.


Ook hebben wij nu de inventarisatie gedaan en op de locatie van uw kind(eren) is gebleken dat het gebouw voldoet aan alle eisen. Er zullen dus verder geen aanvullende maatregelen genomen hoeven te worden.


Het advies vanuit de overheid is verder om in elke ruimte structureel een CO2 melder te plaatsen. Deze meet de CO2 waarde in een ruimte en geeft aan of er geventileerd moet worden of niet. Wij hebben als UN1EK besloten dit op te volgen. Deze melders zijn besteld en worden zo snel mogelijk geplaatst in de ruimtes waar deze nog niet zijn.


Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u alsnog vragen hebben, dan kunt u deze aan mij stellen.


Met vriendelijke groet,


Anita van Dam
IKC De Bavinck