Ouderportaal

Vanuit de BSO

Vanuit de BSO

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In aansluiting op de brief (d.d. 15 september 2020) die u ontving van het bestuur over hoe wij omgaan met de afwezigheid van personeel als gevolg van Corona-testen of eventuele ziektegevallen, graag uw aandacht voor het volgende:


Omdat wij in deze tijd soms met (te) weinig personeel de bezetting op de groepen op orde moeten houden zullen wij zeer terughoudend zijn met het toekennen van ruildagen en incidentele opvang (flexibele opvang). Zodra dit weer mogelijk wordt, zullen wij u dit berichten. Wij doen onze uiterste best de kwaliteit voor de kinderen te houden zoals u dat van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Angela Scholman
Manager kinderopvang IKC De Bavinck