Ouderportaal

De scholen gaan weer open!

De scholen gaan weer open!

8 februari: scholen gaan weer open: wat zijn de regels?
Ons kindcentrum gaat weer open maar wel met in achtneming van strikte maatregelen:  • Kinderen die verkouden zijn blijven thuis, behalve als dit gerelateerd is aan astma, chronische verkoudheid of hooikoorts. Als u uw kind laat testen en de test is negatief dan mag uw kind komen. Wordt uw kind positief getest dan blijft het thuis, gaat het gezin in quarantaine. Kiest u ervoor uw kind niet te laten testen dan moet uw kind tien dagen thuis blijven.

  • Als er in een groep een kind positief wordt getest dan blijft de hele groep thuis en moet zich na 5 dagen laten testen. De noodopvang is voor deze groep gesloten. Kinderen worden niet in een andere groep geplaatst. Kinderen die negatief getest zijn mogen komen vanaf de 6e U moet het negatieve testresultaat van uw kind aan de leerkracht laten zien.

  • Zodra een medewerker thuis moet blijven, of een groep, dan gaan we over op het digitale thuis-aanbod.

  • Gymnastiek mag voorlopig niet worden gegeven. Dit geldt ook voor het zwemonderwijs.

  • Eén ouder mag een (jonger) kind naar het kindcentrum brengen. Het is de bedoeling dat u wacht tot het kind binnen is en dat u dan direct weer naar huis gaat. Langdurig blijven zwaaien en blijven praten met andere ouders is dus vanaf nu echt niet de bedoeling.

  • Oudere kinderen, zeker vanaf groep 6, moeten zelfstandig naar school te komen.


Wij hebben vanuit de afgelopen periode bemerkt dat bijna alle ouders zich aan de regels qua testen en quarantaine hebben gehouden. Dat is fantastisch, want alleen in goed vertrouwen kunnen we ons kindcentrum openhouden. Ik heb echter ook met sommige ouders een discussie moeten voeren waarom hun kind niet naar het kindcentrum mocht komen, terwijl ouders met milde Coronaklachten thuis waren.


Milde klachten hebben wil niet zeggen dat ze het virus niet door kunnen geven! Wij hebben kwetsbare kinderen in huis, kinderen met astma of met suikerziekte . Wij hebben medewerkers met een kwetsbaarheid in hun gezondheid. Ik moet erop kunnen vertrouwen dat we met elkaar de regels goed hanteren! Dus, bij twijfel, blijf thuis en laat u en uw kinderen testen.


Halen en brengen


Vanaf 8 februari geldt:  • Beren en Giraffen bij hun eigen pleindeur (zoals het was) en Olifanten op het grote plein bij de gele deur (zoals het was);

  • Groep 3 bij het hek bij de galerijopgang. De juf vangt jullie op en loopt met de groep naar boven;

  • Groep 4 bij het hek naast het kleuterplein, evenwijdig aan de houten schuur. De juf vangt jullie op en loopt met de groep naar boven;

  • Groep 5 t/m groep 8 lopen zelfstandig direct door naar hun eigen groepsruimte.


Wanneer de kinderen binnen zijn gaan ze eerst hun handen wassen en daarna gaan ze naar hun plek.