Ouderportaal

Zomervakantie

Zomervakantie

Aan de ouder(s)/verzorger(s)


Alweer een schooljaar voorbij. Het was, ook nu, een bewogen jaar.
We hadden zo gehoopt dat Corona beheersbaar was, maar het tegendeel is helaas waar.
We hebben voor het nieuwe schooljaar een planning gemaakt, waarbij we de hoop hebben dat er meer kan en mag dan het afgelopen schooljaar. We hebben ervaren dat een feestje met elkaar, zoals het feestje rondom juf Lilian en het zomerfeest van gisteren, momenten zijn die ons allemaal goed doen. Kinderen hebben behoefte aan feestjes, maar wij ook!
Ik wil u namens alle medewerkers bedanken voor het afgelopen jaar. Jullie hebben thuis onderwijs moeten geven en/of langere tijd in quarantaine gezeten, of steeds maar weer schakelen en aanpassen als een groep geen juf/meester had. Diep respect voor jullie!
Ook diep respect voor de kinderen die steeds maar weer moesten incasseren. Ik hoop dat dit nooit meer gaat gebeuren!!
Ook alle lof voor alle medewerkers die de noodopvang hebben vormgegeven, die bij ziekte extra hebben gewerkt, die voor elkaar en voor de kinderen op hun toppen van hun kunnen hebben gepresteerd. Héél véél dank hiervoor!
Nu komt de tijd van uitrusten. Ik hoop dat het voor ons allemaal een goede zomer gaat zijn!


We zien elkaar, graag in goede gezondheid, weer op maandag 30 augustus.


Warme groet,
Anita van Dam