Ouderportaal

Koningsspelen vrijdag 23 april

Koningsspelen vrijdag 23 april

Volgende week vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen voor de basisschool kinderen. 

Ondanks alle aanpassingen die wij moeten maken, gaan we er met elkaar toch een feestelijke en sportieve dag van maken!  

Alle kinderen mogen deze dag in het oranje gekleed naar school komen. 
Voor de groepen 1-2 is er een parcours op het kleuterplein waar zij actief en sportief kunnen spelen! 
Op het grote plein krijgen de groepen 3-8 per groep een koningsdaggymles van VIB meester Sandro. 

S middags gaan alle groepen meewerken aan een lipdup: in iedere groep meester Lennart met camera langs en worden de kinderen gefilmd tijdens het zingen en dansen op het Kinderen Voor Kinderen Koningsdag lied ‘Zij aan zij’! 
Zo zingen en dansen we toch als school met elkaar op dit leuke nummer. 
Uiteraard delen we het filmpje met u! 

Graag deze dag de kinderen zowel een pauze hap, drinken en een lunch meegeven. 

De school is om 14.00 uur uit en dan start voor alle groepen de meivakantie!