Ouderportaal

Talentenkaart groep 3-7

Talentenkaart groep 3-7

Morgen ontvangen alle leerlingen uit groep 3 t/m 7 hun talentenkaart. 

Op deze talentenkaart kunt u de resultaten van uw kind terugvinden die zijn behaald in de afgelopen toetsperiode. Deze gegevens waren nog niet bekend toen in februari het eerste rapport mee is gegeven. Vandaar dat u nu alsnog deze aanvulling ontvangt. 

Voorheen werden de grafieken vanuit Cito met u en de kinderen besproken, de talentenkaart van Iep vervangt het overzicht van de Cito scores in een grafiek. 

Bij de talentenkaart zit een begeleidend schrijven waarin u wordt uitgelegd op welke manier u de informatie kunt lezen. 

Omdat dit de eerste keer is geweest dat de Iep toetsen zijn afgenomen, is het niet mogelijk om groei tussen het vorige meetmoment van Cito (uit het vorige schooljaar) te vergelijken met de laatste resultaten. 
Einde van het schooljaar wordt een tweede meeting middels Iep bij alle kinderen gedaan en dan kan er wel groei worden gemeten. 

In het begeleidend schrijven wordt gesproken over een schooladvies. Op de Bavinck krijgen alle kinderen uit groep 7 einde van het schooljaar hun voorlopig schooladvies.