Onderwijs dat past

Onderwijs dat Past

Met het samenwerkingsverband als spil

Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, dat is passend onderwijs.

Onderwijs dat past

Het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zet zich in voor ‘onderwijs dat past’. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is.

Vanaf 1 augustus 2014 is  passend onderwijs in de wet verankerd. Dat roept vragen op die we op deze website zo goed mogelijk beantwoorden:

  • Wat betekent passend onderwijs in de praktijk?
  • Hoe organiseren we met elkaar goede ondersteuning?
  • Wat gebeurt er wanneer leerlingen, ouders en/of school toch vastlopen?
  • Wanneer gaat een leerling naar een speciale vorm van onderwijs (SBO, SO)?
  • Welke rechten en plichten hebben scholen, het samenwerkingsverband en de ouders?

Iedereen die meer willen weten over de ondersteuningsmogelijkheden in onze regio en de wijze waarop we met elkaar passend onderwijs vormgeven, vindt hier de juiste informatie. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.