IKC De Bavinck

De Bavinck is een IKC!

IKC De Bavinck biedt opvang en onderwijs voor kinderen van twee tot dertien jaar. De Bavinck biedt peuteropvang (Dolfijnengroep), basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Dit alles in één doorlopende leerlijn en met een duidelijk zichtbaar profiel Groen & Gezond. Wij werken vanuit een Christelijke identiteit, waarin ruimte is voor verschillen.

Wij werken met één team, één ouderbeleid, één aanspreekpunt, één IKC raad en eenzelfde vorm van communicatie, middels de Schoolpraat app en de website. Wij bieden opvang voor 52 weken per jaar en zijn open van 07:00 uur tot 18.30 uur.

UN1EK IKC

Een IKC van UN1EK voldoet aan de volgende criteria:
• 1 visie met christelijke identiteit met5 O’s: ontwikkeling, opvoeding, ouderbetrokkenheid, opvang en onderwijs;
• 1 team, 1 integrale aansturing, 1 taak;
• Een aanbod van hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar of 2 tot 13 jaar
• Een doorgaande lijn in opvang en onderwijs met pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen;
• Een un1ek profiel dat past bij de eigenheid van de wijk.
• Een innovatieve ambitie
• 1 communicatiestructuur naar medewerkers en ouders en 1 loket voor inschrijving
• 1 ouderbeleid