Bewegingsonderwijs

Binnen ons IKC hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. De veranderde maatschappij zorgt voor minder beweging en (buiten) spel bij de jeugd. Op ons IKC zien we de daarbij horende problematieken o.a. toename van obesitas en andere motorische problemen.
Wij vinden dat we als IKC hierin een opvoedende en stimulerende rol hebben.
Dit past ook binnen ons profiel Groen en Gezond.

Bij ons krijgen de groepen 1 tot en met 8 twee keer per week gym.

De kleutergroepen gymmen in het speellokaal.
De lessen worden gegeven a.d.h.v. de  methode Basislessen voor kleuters in het speellokaal.
Vanaf groep 3 wordt er twee keer per week (45 minuten) gegymd in de gymzaal aan de Thorbeckestraat.Dit is een paar minuten lopen vanaf ons gebouw.
Een keer per week krijgen de groepen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.(HALO opgeleid)
De tweede les wordt gegeven door een bevoegde groepsdocent of bij een aantal groepen ook door een vakdocent. De vakleerkracht verzorgt de lessen vanuit de 12 bewegingsthema’s uit het Basisdocument voor Bewegingsonderwijs en draagt zorg voor de doorgaande lijn in motorische ontwikkeling bij de leerlingen.
De groepsleerkracht focust zich met name op de onderdelen spel en samenwerken. De leerkrachten worden hierin gecoacht en begeleid door de vakleerkracht.

Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.