Tussenschoolse opvang

Alle kinderen kunnen tussen de middag overblijven bij De Bavinck. Uw kind neemt zelf een lunchpakketje mee. Drinken wordt door de TSO verzorgd. Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen, een boekje lezen of samen een spelletje doen. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd vanuit SchoolXL (onderdeel van UN1EK). Pedagogisch medewerkers en vrijwillige TSO medewerkers verzorgen de begeleiding.

Kosten                                                       

U kunt kiezen voor tussenschoolse opvang op vaste dagen door middel van een abonnement. Voor incidentele opvang maakt u gebruik van een 10-strippenkaart. Een combinatie van abonnement en strippenkaart is ook mogelijk.

De tussenschoolse opvang kan op twee manieren worden afgenomen:

 1. Het abonnement gebruikt u als uw kind elke week op dezelfde dagen komt. Het abonnement wordt, op basis van de wekelijkse afname, maandelijks automatisch geïnd en kost € 2,85  per keer.
 2. De strippenkaart is bedoeld voor kinderen die af en toe van de tussenschoolse opvang gebruik maken. Voor de strippenkaart betaalt u € 33,50 ( 10 strippen van € 3,35 per keer). De strippenkaart wordt na berichtgeving ook automatisch geïnd.

Een combinatie van abonnement en strippenkaart is mogelijk. Voor meer informatie over abonnement en strippenkaart zie de algemene voorwaarden van UN1EK.

Inschrijven

Om gebruik te kunnen maken van de tussenschoolse opvang is het noodzakelijk dat uw kind ingeschreven staat. U kunt uw kind online aanmelden voor tussenschoolse opvang.

Aan- en afmelden

Af-/aanmelden voor de TSO kan ’s ochtends tot 08:30 uur via het ouderportaal van Kindplanner.

 • U meldt uw kind af als u gebruik maakt van een abonnement en uw kind die dag niet naar de TSO komt.
 • U meldt uw kind aan als u gebruik maakt van een strippenkaart en uw kind die dag naar de TSO komt.

Let op: u kunt uw kind niet telefonisch aan- of afmelden.

Wijzigen of opzeggen

Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u de tussenschoolse opvang voor uw kind wijzigingen of opzeggen.

Vrijwillig medewerker tussenschoolse opvang

Als u één of meerdere dagen wilt helpen als vrijwillig medewerker tussenschoolse opvang bij het toezicht houden tijdens het buitenspelen, stuur dan een e-mail naar a.scholman@un1ek.nl

met de volgende informatie:                                                             

 • Uw naam
 • De naam en groep van uw kind
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer

Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger bij de tussenschoolse opvang:

 1. kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen;
 2. heeft u een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering.
 3. krijgt u cursussen Pedagogische Ondersteuning en Jeugd-EHBO aangeboden;
 4. wordt u aangestuurd door een professionele kracht van UN1EK opvang;
 5. gaat u een vrijwilligersovereenkomst aan met UN1EK SchoolXL en
 6. ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.