Ziekmelden

U kunt uw kind voor 08:30 uur afmelden via het telefoonnummer: 010 – 435 36 95. U kunt uw kind ook afmelden via de SchoolpraatApp.

Let op: voor de peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang dient u uw kind ook digitaal af te melden via het ouderportaal.

De betreffende medewerker ontvangt de afmelding. Wij nemen, indien nodig, telefonisch contact met u op.