Samenwerken met onderwijs

Binnen het IKC wordt intensief samengewerkt met medewerkers van onderwijs.
De contacten zijn intensief met de medewerkers van de kinderen van de onderbouwgroepen 1/2: De Olifanten, De Giraffen en De Beren.

Het merendeel van de Dolfijnengroep kinderen stroomt door naar de instroomgroep 4 jarigen: De Olifanten.
De kinderen zien elkaar bij de maandopeningen, soms bij het buitenspelen, maar ook als de Dolfijnen gaan wennen bij de Olifanten.

De thema’s worden met alle medewerkers samen afgesproken en voorbereid.
We werken met eenzelfde observatiesysteem, BOSOS, en ook hier hebben we regelmatig overleg over.
Een medewerker die bij de Olifanten werkt werkt ook regelmatig bij de Dolfijnen; zo’n dubbelfunctie werkt een goede samenwerking en overdracht in de hand.

De zorgcoörinator van de onderbouw (Dolfijnen t/m groep 4) heeft regelmatig overleg met de medewerkers van de Dolfijnengroep, in samenwerking met onze junior manager opvang.

Feesten als Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, Pasen, Juffen en Meestersdag en het schoolproject worden met elkaar voorbereid en gevierd.