De Dolfijnengroep

Op peutergroep De Dolfijnen krijgt uw kind de gelegenheid om samen te spelen met leeftijdgenootjes en kinderen uit de buurt om meer te ontdekken van de wereld om hen heen. Zo leert hij/zij onder andere om met andere kinderen om te gaan, samen te delen en voor zichzelf op te komen.

Al spelend leert uw kind ook vaardigheden die het straks nodig heeft op de basisschool, zoals luisteren, iets vertellen, zingen, bewegen en knutselen met diverse creatieve materialen. Het is voor kinderen belangrijk om zich veilig en geborgen te weten om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit dat gevoel durven ze de wereld te ontdekken, initiatieven te nemen en veel te ervaren.

Spelenderwijs leren is bij ons het uitgangspunt. Dit hebben we vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. U kunt dit plan bij ons inzien, vraag er gerust naar.

Onze peuterspeelgroep De Dolfijnen maakt onderdeel uit van IKC De Bavinck.  We werken samen om uw kind een optimale ontwikkeling te bieden. Dit blijkt o.a. uit de thema’s en feesten die we samen uitwerken. Daarnaast werken we gezamenlijk met de woordenschat methode LOGO 3000 en met het observatiesysteem van BOSOS. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek over opvoeden en onderwijs, zodat we één pedagogische aanpak kunnen hanteren.

Uw kind is minstens twee dagdelen per week welkom. Het maximum aantal is 4, maar dit geldt alleen als uw kind in aanmerking komt voor VVE deelname (Voor en Vroegschoolse Educatie).

Uw kind komt hiervoor in aanmerking wanneer er sprake is van een vastgestelde (taal)achterstand. Onze groepen tellen maximaal zestien kinderen.

Wij werken met vaste gezichten op de groep. Bij inschrijving krijgen ouders een formulier mee waarin beschreven is wie de mentor is van hun kind. Bovendien staat in deze brief beschreven wat dit mentoraat inhoudt qua oudergesprekken en overdracht naar een medewerker van onderwijs.