Peuteropvang

IKC De Bavinck biedt peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, in de ochtend van 08:15 tot 12:00 uur en ‘s middags van 13:00 tot 15:15 uur. Peuters bezoeken de peuteropvang zes uur per week op twee vaste dagdelen. Peuters met een VVE indicatie komen vier dagdelen (12 uur) per week.

De vaste koppeldagen waarop uw peuter geplaatst kan worden zijn:               

  • maandagochtend en donderdagmiddag
  • maandagmiddag en donderdagochtend
  • dinsdagochtend en vrijdagmiddag
  • dinsdagmiddag en vrijdagochtend

VVE-indicatie

Peuters met een VVE-indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor extra taal- en ontwikkelingsondersteuning. Zij bezoeken de peuteropvang op vier dagdelen (twaalf uur) per week.

Doorgaande lijn

Vanuit de peuteropvang werken we aan een doorgaande lijn naar de basisschool. Een vaste dagindeling geeft structuur, veiligheid en herkenbaarheid voor de kinderen. Aan de hand van thema’s stimuleren we alle ontwikkelingsgebieden van peuters. We betrekken ouders bij de thema’s, zodat u thuis kunt oefenen met de woorden, liedjes en spelletjes.

Kosten

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. De peuteropvang van De Bavinck is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat, wanneer beide ouders werken, u Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunt en moet aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website van UN1EK leest u meer informatie over de kosten en/of ouderbijdrage voor peuteropvang.

Aanmelden

U kunt uw kind via de website van UN1EK online aanmelden voor peuteropvang in IKC De Bavinck.

Lees meer informatie over de peuteropvang in De Bavinck in het informatieboekje.