Wijkteams en gezinsspecialist

Wijkteams Vlaardingen
In Vlaardingen zijn diverse sociale wijkteams die u kunnen helpen voor als u er zelf even niet uitkomt.
Een gesprek met een medewerker van het wijkteam kan al helpen. Die kent de regels en heeft verstand van heel veel verschillende vraagstukken. Denk aan juridische kwesties, opvoeden, uw kind op school, mantelzorgondersteuning, financiële vraagstukken, relatieproblemen, eenzaamheid en verwijzing naar specialistische jeugdhulp. En weet hij het zelf niet, dan weet hij waar u moet zijn. In het wijkteam werken o.a. sociale professionals, gezinsspecialisten, sociaal raadslieden, mantelzorgconsulenten, ouderenadviseurs en GGZ-psychologen.

Binnen ons IKC is Linda Olsthoorn als maatschappelijk werker verbonden vanuit het wijkteam. De kinderen noemen haar ook wel “de praatjuf”. Linda is er zowel voor u als ouder(s)/verzorger(s) en voor de kinderen.     
Als u een afspraak wilt maken met Linda dan kan dit ook via onze zorgcoördinatoren.

 

U kunt ook contact op met het Wijkteam Vlaardingen op 010 4731033, op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Belt u dit nummer buiten deze tijd? Dan hoort u welk nummer u kunt bellen als er sprake is van een crisissituatie of noodsituatie. Voor gewone vragen kunt u ook naar het inloopspreekuur in uw wijk. Uiteraard behandelen wij al uw vragen vertrouwelijk.

Maart 2020
In verband met de Corona crisis heeft Minters een nieuwsbrief voor ouders gemaakt:

Nieuwsbrief Gezinsspecialisten – wk 13.docx

Nieuwsbrief Gezinsspecialisten – Week 17