Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig.
Vanaf de geboorte tot je kind 18 jaar is, bekijken we of je kind zich goed ontwikkelt.
Daarnaast weten we dat opvoeden een uitdaging is. En dat brengt wel eens vragen met zich mee.
Bij ons kun je terecht met al je vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van jouw kind.
Dat kan al vanaf de zwangerschap. We denken graag met je mee! 

Wij hebben elke zes weken overleg met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan onze school, dit gebeurt binnen het overleg met de zorgcoördinatoren, gezinsspecialist en onderwijsspecialist.
Mochten wij uw kind bespreken, vragen wij vooraf altijd toestemming.
Zo nodig is er ook tussentijds contact tussen de zorgcoördinator en jeugdverpleegkundige en/of schoolarts.