De Kinderraad

Dit jaar zijn we begonnen met een echte kinderraad op de Bavinck! In groep 6, 7 en 8 zijn er
verkiezingen gehouden, en uit elke groep 2 vertegenwoordigers gekozen. Ze vergaderen
regelmatig en alle kinderen van de school kunnen meedenken door ideeën, plannetjes,
suggesties, klachten ed. te mailen naar kinderraad@bavincknet.nl 

 

De kinderraad wil graag luisteren en meedenken met alle kinderen van de school en wellicht
ideeën ten uitvoer brengen.