We-cycle

Inleveren is terugkrijgen

Als u een oud elektrisch apparaat of kapotte spaarlamp (e-waste) inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is een nieuw begin. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren.

We-cycle is de  stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt.

E-waste = alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen.

In 2017 hebben wij samen met onze inzamelpartners 107 miljoen kilo e-waste ingezameld.

IKC De Bavinck staat achter het gedachtengoed van deze stichting. In de entree bij de personeelskamer staat een grote doos van We-Cycle, waar u uw niet als te grote oude apparaten in kunt achterlaten. Beneden en boven staan ook kleine Jekko’s. Hier kunt u uw lampen, batterijen e.d. in doen. Wij zorgen voor het afvoeren naar het milieupark van Vlaardingen.