Profielkeuze

We vinden het als school aan de rand van de binnenstad van Vlaardingen belangrijk               
dat kinderen  voldoende kunnen bewegen. Bewegen in spelverband maar ook
ontdekkend bewegen binnen het groen wat de natuur ons te bieden heeft.
Uit onderzoek is gebleken dat sport en bewegen een (grote) positieve invloed heeft
op het gedrag en prestatievermogen van kinderen.
Wij gaan ook dit schooljaar de uitdaging aan
om ons verder te ontwikkelen tot een gezonde school met een gezond schoolplein,
zodat we ons profiel Groen en Gezond steeds meer binnen en buiten het gebouw
kunnen uitdragen. Een Gezond Schoolplein geeft de kinderen
de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde
ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert bewegen en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na
schooltijd. We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te
zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht
aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school
alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school. Dit
betekent dat de eetmomenten er zo uitzien:
Ochtendpauze
Op dinsdag, woensdag en donderdag eten we groente of fruit in de ochtendpauze.
Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat
schoolfruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen.
Traktaties
Wij zetten leerlingen die jarig zijn in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij
met een traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties
die niet te groot, lekker en toch gezond zijn.
Andere eetmomenten
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat
lekker, gezellig en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort
dagen het streven dat kinderen geen snoep en frisdrank meenemen. Natuurlijk zorgt de
school dan weleens voor een ijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen,
is af en toe samen genieten van een minder gezonde traktatie geen probleem.

Sinds 1 mei 2018 hebben wij het Gezonde
School vignet, inclusief deelcertificaat Natuur en milieu.