Voor- en naschoolse opvang

Kinderen van IKC De Bavinck zijn voor en na schooltijd welkom bij de voor- en naschoolse opvang. De Bavinck biedt ook tussenschoolse opvang. In de schoolvakanties kunt u gebruik maken van vakantieopvang.

Kosten en aanmelden

U kunt uw kind online aanmelden via het ouderportaal van Kindplanner, (het plaatsingssysteem van UN1EK). Op de website van UN1EK vindt u informatie over de kosten en opvangpakketten. De buitenschoolse opvang voldoet aan de wettelijke kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de Belastingdienst.