Voor- en naschoolse opvang

Kinderen van IKC De Bavinck zijn voor en na schooltijd welkom bij de voor- en naschoolse opvang. De Bavinck hanteert het vijf gelijke dagen rooster van 8.30 uur – 14.00 uur.
Wij bieden twee vormen van BSO: in pilot vorm van 14.00 uur-15.30 uur en de standaard BSO van 14.00 uur-18.30 uur. Voor meer informatie zie onderstaande brief:

brief ouders pilot korte BSO opgeven 2020 2021

In de schoolvakanties kunt u gebruik maken van vakantieopvang.

Kosten en aanmelden

U kunt uw kind online aanmelden via het ouderportaal van Kindplanner, (het plaatsingssysteem van UN1EK). Op de website van UN1EK vindt u informatie over de kosten en opvangpakketten. De buitenschoolse opvang voldoet aan de wettelijke kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de Belastingdienst.

Brief ouders HEDO BSO tarieven 2021 PDF 30-11-2020