Pedagogisch werkplan

De buitenschoolse opvang bij IKC De Bavinck werkt volgens een pedagogisch werkplan.