Contact en inschrijven

U kunt uw kind online aanmelden via het ouderportaal van Kindplanner, (het plaatsingssysteem van UN1EK). Op de website van UN1EK vindt u informatie over de kosten en opvangpakketten. De buitenschoolse opvang voldoet aan de wettelijke kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de Belastingdienst.

Voor vragen kunt u altijd even binnenlopen en vragen naar Angela Scholman, Mellany Westerdijk of Elma van Aalst.